Jak wykonać ruch rury pod dowolnym kątem. Cięcie rury pod kątem czterdziestu pięciu stopni lub pod innym kątem


Rury są szeroko rozpowszechnionym materiałem budowlanym. Są używane do instalacji różnych systemów. Typowym przypadkiem w procesie instalacji jest sytuacja, gdy rury muszą być zadokowane pod kątem. Jednak technologia produkcji takich utworów nie jest dość powszechna. Aby utworzyć podobną konfigurację połączenia, musisz przeciąć rury pod kątem. Zastanów się, w jaki sposób wykonywane są takie operacje i jakie metody cięcia istnieją.

Biorąc pod uwagę metody pracy - cięcie bezpośrednie lub pod kątem - należy wziąć pod uwagę różne materiały przetwarzanych produktów. Tak więc, rękawy wykonane z polipropylenu lub cienkiej miedzi, aby ciąć łatwiej i łatwiej, niż grubościenne rury stalowe.

Wyroby z tworzyw sztucznych o małych średnicach są cięte pod odpowiednim kątem za pomocą specjalnych nożyczek. W tym samym czasie możesz kontrolować kąt za pomocą konwencjonalnego kątomierza.

Bardzo często konieczne jest cięcie rur podczas pracy z tymi elementami montażowymi. Popularnym narzędziem do takich przypadków jest tak zwany bułgarski. Za pomocą tego narzędzia, wyciąć prosto i pod kątem

Najczęstszą potrzebą instalacji jest cięcie rur wodnych lub innych rur pod kątem 45º. Dowiemy się, które urządzenia mogą być używane do cięcia pod tym i pod innym kątem.

Papier do rury

Aby wykonać względnie dokładne cięcie, można zastosować prostą technikę, w której jako rodzaj wzoru wystaje zwykła kartka papieru. Na przykład papier do drukowania w formacie A4 nadaje się do tworzenia wzoru. Wstępnie arkusz jest przeciągany pod kwadrat za pomocą linijki. Rozmiar przekątnej kwadratu powinien być równy długości obwodu rury, który należy odciąć. Nadmiar części arkusza jest odcięty.

Najprostszy sposób na uzyskanie linii znaczników na rurze w celu wykonania cięcia pod kątem 45 stopni. Stosuje się zwykły arkusz papieru, który nakłada się na korpus rury w obszarze cięcia

 1. Zegnij arkusz po przekątnej, wyrównując przeciwległe rogi.
 2. Powstały trójkąt obraca się tak, że linia przeciwprostokątnej jest prostopadła do osi rury.
 3. W tej pozycji owinąć papier powierzchnią rury, wyrównując skrajne punkty przeciwprostokątnej razem.
 4. Zaznacz znacznik cięcia wzdłuż linii któregokolwiek z nóg trójkąta.
 5. Przyciąć rurę wzdłuż zamierzonej linii.

W ten sposób wygodne jest znakowanie i cięcie rur pod kątem 45º w zakresie średnic od 32 do 63 mm. W celu ułatwienia znakowania zaleca się stosowanie grubego, ale miękkiego papieru. Możesz także użyć paronitu i podobnych materiałów.

Programy do obliczania kątów cięcia

Technologia cięcia za pomocą wzorów pozwala uzyskać różne kąty cięcia. Ale w przypadku formacji pod kątami innymi niż 45º, należy już wykonać obliczenia matematyczne i, w oparciu o obliczone dane, wyciąć szablon z papieru lub podobnych materiałów. Prawdą jest, że istnieją programy komputerowe zaprojektowane w celu ratowania kapitana przed wykonaniem obliczeń. Łapy do cięcia rur takie programy są drukowane na drukarce.

Jest to okno programu komputerowego, które oblicza kąt odcięcia dla przekroju kołowego. Na podstawie wyników obliczeń rysowany jest rysunek, który można wydrukować przez drukarkę. Wzór jest wycięty

Prosty program obliczeniowy stworzony na bazie aplikacji MS Excel umożliwia obliczenie i narysowanie wzoru dla prawie każdej wartości średnicy rury i wymaganego kąta cięcia. Wszystko, co użytkownik musi zrobić, to stworzyć odpowiednie wartości w komórkach "średnicy zewnętrznej" i "kąta odcięcia". Za pomocą tych parametrów generowany jest szablon, który można przesłać do druku.

Przykład wzoru uzyskanego przez obliczenia w popularnym programie Excel. Obliczanie punktów krzywej odbywa się na podstawie tylko dwóch określonych parametrów - średnicy rury i wymaganego kąta cięcia

Wadą programu jest to, że nie uwzględnia on grubości arkusza wzoru, co prowadzi do nieznacznych niedokładności.

Rura do cięcia rur

Istnieje nieskomplikowane narzędzie, często używane w życiu codziennym, głównie do pracy z drewnem. Nazywa się to stołkiem. To samo urządzenie nadaje się do cięcia rur i pod różnymi kątami. Krzesło jest dostępne do sprzedaży, ale jeśli chcesz, możesz zawsze zrobić to sam i dopasować projekt do wymaganej średnicy rury:

 1. Weź drewnianą deskę o szerokości równej średnicy rury o długości 400-500 mm.
 2. Weź jeszcze dwie deski o tym samym rozmiarze, ale o szerokości większej niż grubość pierwszej deski.
 3. Od trzech desek do montażu konstrukcji w formie odwróconego "P", gdzie pierwsza płyta jest instalowana jako podstawa.
 4. W środkowej części konstrukcji zaznacz prostokąt, którego dwie strony biegną wzdłuż wewnętrznych krawędzi bocznych desek.
 5. Podzielić prostokąt na przekątnej i wzdłuż linii uzyskanych na górnych krawędziach bocznych desek, wykonać cięcia na dole.

W ten sposób wykonuje się szablon do cięcia pod kątem 45 °. Ale za pomocą kątomierza można zaznaczyć prawie dowolny kąt i wykonać nacięcia pod cięciem rury pod określonym kątem. Zaleta krzesła - narzędzie nadaje się do wielokrotnego użytku. Praca z narzędziem jest dopuszczalna do takiego stopnia zużycia ścianek szczelin, o ile zapewniają one wysoką dokładność cięcia. Zaleca się wykonanie ścian narzędzi z materiału o większej wytrzymałości niż drewno.

Wydaje się, że jest to możliwa konstrukcja krzesła - urządzenia, dzięki któremu możliwe jest również cięcie rur pod różnymi kątami. Jednak z reguły wygodne jest używanie krzesła do cięcia rur o małych średnicach i małej grubości ścianki

Zalety tej metody są oczywiste - prostota, łatwość tworzenia narzędzi (krzesło), oszczędność, wszechstronność. Wadami pracy z taką opcją olinowania jest konieczność dopasowania wymiarów krzesła do średnicy rury, pod warunkiem, że wykonywane jest dokładne cięcie. Oznacza to, że każda rura będzie musiała wykonać własne narzędzie.

Przy pomocy krzesła można również przecinać rurę piłą do metali lub sekatorów (do wyrobów z tworzyw sztucznych). Aby pracować z grubościennymi metalowymi rurami pod kulą bułgarskiego, to narzędzie nie zadziała.

Prosty sprzęt tnący

Wyroby metalowe o kształcie okrągłym i prostokątnym, o wystarczająco grubych ściankach, wygodne jest cięcie pod kątem za pomocą nieskomplikowanego oprzyrządowania elektromechanicznego. Elementem tnącym tego narzędzia jest tarcza tnąca lub pilarka tarczowa przymocowana do wału silnika elektrycznego. Z kolei silnik elektryczny z nożem jest częścią wszystkich osprzętu, który obejmuje stół roboczy, wspornik wahadła, zacisk.

Urządzenie elektromechaniczne do cięcia elementów rur, również pod różnymi kątami. Przecinak tarczowy i prosty mechaniczny system mocowania rur są używane w różnych pozycjach

Aby zainstalować rurę pod żądanym kątem z późniejszym montażem, używa konwencjonalnego zacisku i dwóch metalowych narożników. Jeden narożnik (krótki) jest przymocowany do podstawy mechanizmu obrotowego - wahadła. Drugi róg (długi) jest w stanie wolnym.

Procedura układania rury i cięcia:

 1. Mechanizm obrotowy ustawia wymagany kąt cięcia (na przykład za pomocą linijki i kątomierza).
 2. Ustalona pozycja jest ustalana za pomocą śrub zaciskowych.
 3. Pomiędzy krótkimi i długimi narożnikami kładzie się rurę i dociska za pomocą śruby zaciskowej.
 4. Napięcie jest doprowadzane do silnika.
 5. Nakładając niewielką siłę nacisku na tarczę tnącą, rura jest cięta we właściwym miejscu.

Zaletami tej techniki są szybkie działanie, dokładne cięcie, możliwość przetwarzania dużej liczby rur w krótkim czasie. Wady: ograniczenia w użytkowaniu w warunkach domowych, zwiększony hałas, praca z rurami o małej i średniej średnicy. Ponadto proces cięcia za pomocą zatrzasku jest wykonywany na stałe w pewnej odległości od miejsca instalacji, co nie zawsze jest dopuszczalne.

Niuanse pracy z prostokątną sekcją

Aby wykonać cięcie produktów prostokątnych, zaleca się wcześniejsze przygotowanie szablonowych narożników. Można je łatwo wykonać z metalowego narożnika, uprzednio oznaczonego tym samym kątomierzem.

Cięcie prostokątnych rur (elementów profilowanych) pod kątem prostym zazwyczaj odbywa się za pomocą wzorów. Takie wzory są wykonane z metalowych naroży o różnych rozmiarach

Oznaczenia można wykonywać pod różnymi kątami. Do zastosowania w przypadku szablonu wystarczy zamocować go do prostokątnej rury we właściwym miejscu i zaznaczyć linię cięcia. Następnie za pomocą dowolnego odpowiedniego narzędzia wykonać cięcie wzdłuż planowanej linii.

Precyzyjne maszyny do cięcia

Wśród markowych urządzeń, które można wykorzystać w codziennym życiu do cięcia pod kątem, można zwrócić uwagę na technikę włoskiej produkcji. Piła taśmowa Mini Cut z firmy «MASS» - małych rozmiarów urządzenie z ręcznym dociskiem, aby nie pracować tylko z rur, ale także narożniki, prętów, elementów profilowanych.

Wygodne i wydajne urządzenie do cięcia rur o małych i średnich średnicach. Przecinarka wykonana jest na bazie taśmy stalowej, którą można zamontować w celu wykonywania cięcia pod kątem

Maszyna obsługuje ustawienie kąta cięcia od 0 do 45º. Procedura jest przeprowadzana za pomocą pasa o prędkości 45 ruchów posuwisto-zwrotnych na minutę. Urządzenie wyposażone jest w silnik elektryczny o mocy 370 W, zasilany siecią domową. Maksymalna dopuszczalna średnica okrągłej rurki do cięcia wynosi 65 mm.

Modele przemysłowe (przykład BSM)

Istnieją specjalne maszyny przemysłowe do wykonywania precyzyjnych operacji cięcia pod kątem. Dobry przykład: urządzenia produkowane pod marką "BSM". Producentem obrabiarek jest niemiecka firma Rexinger. Jednak maszyny serii "BSM" są przeznaczone wyłącznie do pracy z rurami polipropylenowymi o wystarczająco dużych średnicach. Obsługiwane jest przetwarzanie produktów takich jak PP, PVC, PE, PVDF.

Maszyna przemysłowa do cięcia rur z polimerów. Jest przeznaczony do pracy z produktami o dużych średnicach, ale posiada oprzyrządowanie do obróbki rur od 50 mm. Maszyna zapewnia cięcie w szerokim zakresie kątów

Narzędziem tnącym maszyny jest piła taśmowa, dzięki której cięcie odbywa się pod kątem od 0 do 67,5º. Dokładność procesu zapewnia czytnik laserowy. Pomimo konfiguracji urządzenia dla produktów o dużej średnicy, można zastosować specjalny stół, dzięki któremu z powodzeniem obcina się również rury o małej średnicy (50-200 mm). Dostępna jest szeroka gama urządzeń BSM.

Zastosowanie metod termicznych

Oprócz metod mechanicznych często stosuje się metody termiczne, w których urządzenia do spawania lub cięcia działają jako narzędzie. Na przykład automatyczna przecinarka gazów lub konwencjonalna spawarka (DC / AC). Za pomocą tych maszyn do cięcia dostępne są grubościenne rury metalowe. Jednak niezwykle trudno jest uzyskać idealnie gładkie cięcie jakościowe metodą spawania elektrycznego lub autogazu.

Technologia cięcia za pomocą spawania elektrycznego i autogenu jest szeroko rozpowszechniona wszędzie. Technika ta nie zapewnia wysokiej dokładności cięcia, ale podczas instalacji rur ten czynnik często nie jest czynnikiem decydującym

Zwykle po cięciu metodą termiczną produkty poddawane są dodatkowej obróbce. Linia cięcia jest wyrównana, wartości wymaganego kąta są regulowane. Takie podejście jest ekonomicznie nieopłacalne, ponieważ towarzyszą mu dodatkowe koszty związane z obróbką skrawaniem. Z reguły termiczna metoda cięcia stosowana jest w sferze przemysłowej i produkcyjnej. To prawda, że ​​usługi mieszkaniowe i komunalne często korzystają z tej metody.

Cięcie termiczne stosuje się również do pracy z tworzywem sztucznym. Są urządzenia - termiczne gilotyny. Ostre cienkie ostrze takich aparatów jest podgrzewane do wysokiej temperatury, po czym następuje cięcie.

Gilotyny termiczne wspomagają cięcie pod kątem, co jest ich zaletą. Jednak, aby pracować z bardziej sztywnymi materiałami niż polichlorek winylu, drewno, płyty wiórowe, urządzenia te nie mogą być używane.

Wideo: jak prawidłowo przeciąć rurę

Wideo przedstawia obliczenia i pokazuje warsztaty na temat wykonywania cięć rur pod kątem 45 i 90:

Dla każdej indywidualnej instalacji można wybrać najwygodniejszy i tańszy sposób cięcia. Konkretny wybór zależy od materiału rury, jej średnicy i grubości ścianki. Korzystając z prostych metod znakowania, możesz uzyskać dość dokładny kąt, pod którym chcesz przyciąć obrabiany przedmiot. Jednocześnie, przechodząc do złożonej techniki obliczeniowej, możliwe jest cięcie z nietypowymi kątami z dużą dokładnością.

Podczas układania rurociągu często konieczne jest przecięcie rury pod pewnym nachyleniem. Dokładność odgrywa ważną rolę w tym zadaniu. Istnieje kilka prostych sposobów przecięcia rury pod kątem.

Nieprawidłowe przecięcie rury doprowadzi do niemożności zamontowania konstrukcji pierwotnie wymyślonej formy. Na przykład, jeśli planujesz obrócić system o 45 stopni, musisz wyciąć rurę o 45 stopni. Do wykonania tego zadania potrzebne będą narzędzia do znakowania i bułgarski (można go zastąpić metalową piłką do metalu).

Znakowanie narożnikowe z arkuszy papieru

Arkusz papieru z układem jest jednym z najprostszych sposobów wykonania tego zadania. Potrzebny jest kwadratowy arkusz. Składa się dokładnie po przekątnej. Powstały wzór dla cięcia rur musi być owinięty wokół produktu w taki sposób, aby długi bok przebiegał równolegle do jego sekcji.

Następnie na mniejszej stronie tworzy się kąt 45 stopni. Pozostaje zaznaczyć linię cięcia ołówkiem lub markerem na kartce papieru.

Metoda znakowania pojemnikiem z wodą zamiast szablonu

Ta metoda znakowania jest odpowiednia dla rur o małej średnicy, które mają być cięte pod pewnym kątem blisko krawędzi. Najpierw musisz przygotować głęboki pojemnik z wodą. Wskazuje planowany kąt nachylenia. Teraz delikatnie załaduj koniec produktu do cieczy, przechyl go do znaku, a następnie wyciągnij.

W wyniku takich działań pojawi się wyraźna linia kontaktu z wodą, należy ją rozróżnić. Tnie rurę pod kątem. Ta metoda najlepiej nadaje się do zadań wymagających wielokrotnego oznaczania.

Używanie programu na komputerze

Aby wdrożyć tę metodę znakowania rur do cięcia, potrzebny jest komputer ze specjalnymi programami. Najpierw należy narysować rysunek, który pokazuje poprzeczne wymiary produktu, a także planowany kąt cięcia. Musisz uzyskać wirtualny szablon.

Wydrukuj go na drukarce. A następnie musisz zrozumieć, że im większa średnica rury, tym więcej arkuszy trzeba będzie wydrukować. Następnie trzeba dokładnie wyciąć szczegóły rysunku ze wszystkich stron i przykleić, najlepiej użyć do tej biurowej taśmy klejącej. Pozostaje zastosować szablon do potoku i zastosować oznaczenia.

Ta metoda rozwiązania problemu jest bardzo dokładna. Wszystkie niezbędne programy można pobrać z Internetu, można je pobrać i używać. W tym samym miejscu będzie można znaleźć wzór do cięcia rur pod kątem. Pozostaje tylko wydrukować i wyciąć. Aby wykonać znakowanie, krzywa po prostu owija się wokół rury.

Jak wyciąć rurę profilową pod kątem

Oznakowanie rury profilowanej różni się od oznaczenia okrągłego. Jego ręczne wykonanie może prowadzić do znaczącego błędu. Najlepszym sposobem rozwiązania problemu jest utworzenie szablonu do wycinania z tego samego profilu, ale o większej średnicy.

Zajmie to niewielką część rury profilowej. Na nim, używając kątomierza, zaznacz kąt 45 stopni. Teraz za pomocą szlifierki konieczne jest wycięcie części przedmiotu wzdłuż zaznaczonej linii. Wytnij krawędzie muszą być szlifowane, aby wyeliminować defekty. Pozostaje tylko wstawić oryginalny produkt do szablonu, aby przecinać rury pod kątem. Następnie musisz zaznaczyć linię cięcia większego profilu. I już na nim rura jest przecięta.

W tekście opisano sposoby cięcia rury pod kątem 45 stopni. Kiedy znacznik jest już gotowy, zaleca się użycie bułgarskiego. Przy jego pomocy możliwe będzie wykonanie gładkiego cięcia. Można go zastąpić piłką do metalu. Kolejnym cięciem produktu będzie spawanie, ale potrzebujesz doświadczenia w posługiwaniu się narzędziem, inaczej będą nierówności.

Teraz w sklepach budowlanych można znaleźć specjalne narzędzia do cięcia rur. Ale łatwiej i taniej jest zrobić szablon samodzielnie.

Dość często, podczas wykonywania różnych prac budowlanych lub naprawczych, konieczne staje się cięcie rury. Może to być instalacja wodociągowa, instalacja rurowa lub instalacja systemów grzewczych, ale w każdym przypadku wiesz, jak równomiernie przecinać rurę. Niektóre funkcje tego zadania zostaną omówione później.

Cięcie przy 45 stopniach

Jednym szczególnym przykładem tej sytuacji jest konieczność cięcia metalowej rury pod kątem 45 stopni. Takie cięcie materiału jest często wymagane przy układaniu rur wodnych lub systemów grzewczych. W tym przypadku masz do czynienia z rurami stalowymi. Do tych celów zwykle stosuje się zwykle rury o przekroju walcowym. Jeśli mówimy o instalacji niektórych konstrukcji metalowych, to często używane rury profilowane o przekroju prostokątnym lub kwadratowym. Głównym problemem jest to, że aby połączone elementy się pokrywały, cięcie musi być możliwie płaskie, tak więc szczególną uwagę należy zwrócić na układ materiału.

W przypadku, gdy wymagane jest cięcie pod kątem, prosty kwadratowy arkusz papieru może być użyty jako szablon znakujący. Musi być złożony dokładnie po przekątnej, a następnie owinąć szablon rurą. Należy przy tym zachować ostrożność, aby strona arkusza znajdująca się bliżej końca rury była prostopadła do osi środkowej. Następnie, przy użyciu materiału do znakowania, nakłada się szereg przerywanych linii i po znakowaniu przeprowadza się na całym obwodzie, szablon można usunąć.

Jeśli konieczne jest przecięcie rury profilowej, zaleca się wykonanie specjalnego szablonu z tej samej rury, ale o większym przekroju. Jednocześnie używaj urządzeń pomiarowych tylko raz. Do znakowania musisz użyć kątomierza lub kwadratu konstrukcyjnego. Po odcięciu szablonu, cięte rury można po prostu włożyć do niego i zaznaczyć. Takie podejście znacznie zaoszczędzić czas i cięcia rury profil na 45 stopni będzie wygodne.

Jeśli chodzi o to, czego używać podczas wykonywania pracy, warto wybrać najbardziej odpowiedni i znajomy. Może być prosty i bułgarski z ustaloną tarczą do cięcia.

Cięcie pod kątem 90 stopni

Gdy zachodzi potrzeba cięcia pod kątem 90 stopni, sytuacja jest jeszcze łatwiejsza. W przypadku elementów cylindrycznych jako szablon można użyć tego samego arkusza papieru, co rękawy tubowe. Ważne jest, aby krawędź arkusza była płaska i pokrywała się z całym obwodem. Po zaznaczeniu cięty element jest stały i przecięty.

Film pokazuje proces cięcia rury pod kątem 90 stopni.

Jak płynnie ciąć rurę profilową

Cięcie rury profilowej może być w przybliżeniu takie samo, ale łatwiej będzie użyć kwadratu. Urządzenie nakłada się naprzemiennie z każdej strony, dla której należy obrócić wycięty element i zastosować znakowanie. Następnie należy naprawić rurę i rozpocząć pracę.

Do cięcia można użyć dowolnego odpowiedniego narzędzia. Jeśli wycinasz wiele rur, zaleca się tworzenie kompletnych szablonów ze złomu. W takim przypadku praca z pomiarem i znakowaniem będzie musiała zostać wykonana tylko raz.

Cięcie rur o dużej średnicy

Gdy konieczne jest przecięcie rury o dużej średnicy, można użyć wielu specjalnych narzędzi i narzędzi. Może to być wymagane, jeśli na przykład konieczna jest naprawa rurociągu.

 • Bułgarski. Użycie języka bułgarskiego jest uzasadnione z punktu widzenia dostępności narzędzia i porównywalnej taniości pracy. Nie ma jednak potrzeby liczenia na większą produktywność w tym przypadku, ponadto prowadzenie prac w ten sposób wiąże się ze znacznym ryzykiem.
 • Maszyna rolkowa. Takie urządzenia są często nazywane przecinakami do rur. W rzeczywistości takie urządzenie to ten sam bolgaruku, ale bardziej nadaje się do tego rodzaju pracy. Maszyna zawiera specjalną ramę, w której zamocowany jest element odcinający, a także uchwyt z zamontowanymi rolkami odcinającymi, które wykonują pracę bezpośrednią. Ważne jest, aby zrozumieć, że każda maszyna musi zostać zakupiona dla określonych zadań, czyli dla rozmiaru rur.
 • Cięcie gazowe. Ta opcja jest najczęściej używana podczas pracy z dużymi średnicami. Cięcie odbywa się w wyniku działania płomienia o wysokiej intensywności, a powstające w ten sposób odpady są nadmuchiwane pod ciśnieniem gazu. Metodę można uznać za najbardziej praktyczną i skuteczną.

Istnieją inne możliwości realizacji zadania, takie jak zastosowanie cięcia plazmowego, hydroabrazyjnego lub laserowego, ale do użytku prywatnego praktycznie nie są używane.

Jak wyciąć żeliwną rurę

Jeśli rura wykonana jest z żeliwa, należy ją równomiernie przeciąć z pewną wiedzą. Faktem jest, że materiał ten charakteryzuje się wysoką kruchością, a zatem przed cięciem takiej rury konieczne jest określenie algorytmu działania.

 • Podobnie oznaczamy rury stalowe.
 • W miejscu piłowania należy ułożyć drewnianą belkę jako podporę.
 • Następnie trzeba wyciąć kilka milimetrów wzdłuż całego obwodu.
 • Następnie dłuto wsuwa się w rowek i należy zastosować ostre i mocne uderzenie młotkiem.

W rezultacie rozdzieli się wzdłuż linii, tworząc dość płaskie miejsce przecięcia, które w razie potrzeby można dalej przetworzyć.

Jak wyciąć

Innym często zadawanym pytaniem jest, jak płynnie przeciąć rurkę bułgarską. Tutaj algorytm działań będzie w przybliżeniu taki sam, jak w przypadku przekrojów. Ważne jest, aby zwracać uwagę na znakowanie. Możesz na przykład użyć nici malarskiej, która jest zwykle używana do oznaczania ścian. W takim przypadku konieczne jest sztywne zamocowanie rury. Sam proces cięcia należy wykonywać ostrożnie i bez pośpiechu, ponieważ podczas cięcia długich elementów istnieje duże prawdopodobieństwo zsunięcia się tarczy tnącej z linii znakującej.

Jak ciąć cienkościenne rury

Cienkościenne produkty to inny rodzaj rur. Zazwyczaj są one wykonane z metali nieżelaznych, takich jak aluminium lub miedź. Cięcie cienkościennych rur jest trudniejsze, ponieważ prawdopodobieństwo odkształcenia elementu jest wysokie. W takim przypadku możesz użyć dowolnego wypełniacza, takiego jak przesiany piasek. Jako narzędzie możesz użyć bułgarskiego, metalu do metalu lub specjalnej maszyny. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Cięcie metalowych rur jest dość pracochłonnym, ale całkiem wykonalnym procesem. Jednocześnie praca z okrągłymi rurami zasadniczo nie różni się od cięcia rury profilowej. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że wykonując pracę, musisz przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Przy różnych pracach mistrzowie domu czasem napotykają na potrzebę znakowania i cięcia rur na czterdzieści pięć stopni.

Istnieje duża liczba urządzeń przemysłowych do cięcia rur pod różnymi kątami, ale koszt takich urządzeń jest dość wysoki. W artykule zostaną rozważone sposoby znakowania rur pod kątem 45 stopni w domu, bez użycia drogich narzędzi.

Oznakowanie i cięcie rury profilowanej

Oznakowanie rury profilowej na pierwszy rzut oka wydaje się dość proste. Jednak zaokrąglone rogi z ręcznymi oznaczeniami będą stanowić poważny błąd. Z tego powodu wygodniej będzie wykonać najprostsze urządzenie do znakowania rury profilowej. Cięcie rur z metalu pod kątem 45 ° podczas korzystania z tego urządzenia jest czasami uproszczony.

Urządzenie do cięcia rur na czterdzieści pięć stopni jest przekrojem stalowego profilu w kształcie litery N, ciętym pod kątem 45 stopni. Wymiary profilu dobierane są w taki sposób, aby oznaczana rura znajdowała się swobodnie w nim. Do produkcji tego urządzenia potrzebne są następujące narzędzia:

 • Kątomierz;
 • Dyer do metalu;
 • Szlifierka kątowa (bułgarska);
 • Tarcza do cięcia;
 • Plik.

Wytwarzane jest takie urządzenie do cięcia rur jest dość proste. Jest wygodny w użyciu do cięcia dużej liczby rur, na przykład do spawania ramy.

Z profilu wycina się przedmiot o długości około 20-30 centymetrów. Za pomocą kątomierza na jednym końcu segmentu zaznaczono kąt 45 stopni. Po znakowaniu profil jest cięty za pomocą szlifierki. Na otrzymanym szablonie należy sprawdzić dokładność kąta. W razie potrzeby szablon jest modyfikowany przez plik.

Cięcie rury przy czterdziestu pięciu stopniach za pomocą takiego szablonu jest znacznie uproszczone. Ślepa próbówka jest umieszczana w szablonie i oznaczana za pomocą rysika. Podczas zaznaczania należy sprawdzić długość obrabianego przedmiotu. Następnie rura jest wycinana wzdłuż oznaczonych znaków przy pomocy bułgarskiego.

Rura jest cięta na przekątnych liniach z dwóch stron, po czym przecina się proste linie oznakowania. Takie urządzenie do cięcia rur pod kątem znacząco oszczędza czas i pieniądze.

Znakowanie i cięcie rur pod kątem przekroju kołowego

Gdy konieczne jest przecięcie okrągłej rury pod kątem 45 stopni, omówione powyżej urządzenie może nie być odpowiednie. Cięcie rury pod kątem 45 stopni w tym przypadku odbywa się na papierowych wzorach owiniętych wokół przedmiotu obrabianego. Możesz pobrać szablon znaczników.

Takie wzory drukowane są ze specjalnych programów komputerowych. Również w Internecie można znaleźć i wydrukować gotowe wzory dla najpopularniejszych rozmiarów rur. Niezależnie od wybranej metody cięcia rur konieczne jest monitorowanie dokładności znakowania. To decyduje o dokładności cięcia.

Jak wyciąć rurę pod kątem - opcje oznaczania okrągłej i kształtnej rury

Podczas układania rurociągu często konieczne jest przecięcie rury pod pewnym nachyleniem. Dokładność odgrywa ważną rolę w tym zadaniu. Istnieje kilka prostych sposobów przecięcia rury pod kątem.

Nieprawidłowe przecięcie rury doprowadzi do niemożności zamontowania konstrukcji pierwotnie wymyślonej formy. Na przykład, jeśli planujesz obrócić system o 45 stopni, musisz wyciąć rurę o 45 stopni. Do wykonania tego zadania potrzebne będą narzędzia do znakowania i bułgarski (można go zastąpić metalową piłką do metalu).

Znakowanie narożnikowe z arkuszy papieru

Arkusz papieru z układem jest jednym z najprostszych sposobów wykonania tego zadania. Potrzebny jest kwadratowy arkusz. Składa się dokładnie po przekątnej. Powstały wzór dla cięcia rur musi być owinięty wokół produktu w taki sposób, aby długi bok przebiegał równolegle do jego sekcji.

Następnie na mniejszej stronie tworzy się kąt 45 stopni. Pozostaje zaznaczyć linię cięcia ołówkiem lub markerem na kartce papieru.

Zaleca się owinąć miejsce znakowania wąską taśmą, aby nie można było jej przypadkowo wymazać. Ta metoda jest doskonała do długich, dużych rur z wycięciem w środku produktu.

Metoda znakowania pojemnikiem z wodą zamiast szablonu

Ta metoda znakowania jest odpowiednia dla rur o małej średnicy, które mają być cięte pod pewnym kątem blisko krawędzi. Najpierw musisz przygotować głęboki pojemnik z wodą. Wskazuje planowany kąt nachylenia. Teraz delikatnie załaduj koniec produktu do cieczy, przechyl go do znaku, a następnie wyciągnij.

W wyniku takich działań pojawi się wyraźna linia kontaktu z wodą, należy ją rozróżnić. Tnie rurę pod kątem. Ta metoda najlepiej nadaje się do zadań wymagających wielokrotnego oznaczania.

Używanie programu na komputerze

Aby wdrożyć tę metodę znakowania rur do cięcia, potrzebny jest komputer ze specjalnymi programami. Najpierw należy narysować rysunek, który pokazuje poprzeczne wymiary produktu, a także planowany kąt cięcia. Musisz uzyskać wirtualny szablon.

Wydrukuj go na drukarce. A następnie musisz zrozumieć, że im większa średnica rury, tym więcej arkuszy trzeba będzie wydrukować. Następnie trzeba dokładnie wyciąć szczegóły rysunku ze wszystkich stron i przykleić, najlepiej użyć do tej biurowej taśmy klejącej. Pozostaje zastosować szablon do potoku i zastosować oznaczenia.

Ta metoda rozwiązania problemu jest bardzo dokładna. Wszystkie niezbędne programy można pobrać z Internetu, można je pobrać i używać. W tym samym miejscu będzie można znaleźć wzór do cięcia rur pod kątem. Pozostaje tylko wydrukować i wyciąć. Aby wykonać znakowanie, krzywa po prostu owija się wokół rury.

Jak wyciąć rurę profilową pod kątem

Oznakowanie rury profilowanej różni się od oznaczenia okrągłego. Jego ręczne wykonanie może prowadzić do znaczącego błędu. Najlepszym sposobem rozwiązania problemu jest utworzenie szablonu do wycinania z tego samego profilu, ale o większej średnicy.

Zajmie to niewielką część rury profilowej. Na nim, używając kątomierza, zaznacz kąt 45 stopni. Teraz za pomocą szlifierki konieczne jest wycięcie części przedmiotu wzdłuż zaznaczonej linii. Wytnij krawędzie muszą być szlifowane, aby wyeliminować defekty. Pozostaje tylko wstawić oryginalny produkt do szablonu, aby przecinać rury pod kątem. Następnie musisz zaznaczyć linię cięcia większego profilu. I już na nim rura jest przecięta.

W tekście opisano sposoby cięcia rury pod kątem 45 stopni. Kiedy znacznik jest już gotowy, zaleca się użycie bułgarskiego. Przy jego pomocy możliwe będzie wykonanie gładkiego cięcia. Można go zastąpić piłką do metalu. Kolejnym cięciem produktu będzie spawanie, ale potrzebujesz doświadczenia w posługiwaniu się narzędziem, inaczej będą nierówności. Przeczytaj także: "Jak równomiernie przeciąć rurę - narzędzia i sposoby odcięcia".

Teraz w sklepach budowlanych można znaleźć specjalne narzędzia do cięcia rur. Ale łatwiej i taniej jest zrobić szablon samodzielnie.

Jak prawidłowo przeciąć rurę pod kątem 45 stopni: narzędzia

W różnych sytuacjach mistrzowie na poziomie gospodarstwa domowego często podejmują kwestię prawidłowego znakowania w celu precyzyjnego cięcia wykrojów rur pod kątem 45 stopni. Do chwili obecnej istnieje ogromny wybór narzędzi do krajowego i przemysłowego procesu cięcia rur pod dowolnym kątem. Koszt takich urządzeń jest dość wysoki.

Proponuje się rozważyć metody znakowania wykrojów do cięcia pod kątem 45 stopni w środowisku domowym bez użycia profesjonalnego drogiego sprzętu.

Oznaczanie i przycinanie rur

Sam proces oznaczania ciętego elementu wydaje się dość prostą sprawą. Należy jednak zauważyć, że dozwolone zaokrąglanie w procesie znakowania ręcznego spowoduje nieodwracalny błąd po cięciu, co doprowadzi do niespójności i powstania wadliwych produktów. W celu wyeliminowania takich wad wymagane jest proste narzędzie do wyraźnego znakowania części profilowych. Jednocześnie cięcie produktów pod kątem 450 znacznie łatwiejsze.
Zwykła sekcja profilu stalowego o kształcie litery N, wykonana pod kątem 45 stopni, stanie się niezawodnym narzędziem do dokładnego cięcia rur. W takim przypadku rozmiar profilu dla linijki musi być tak dobrany, aby możliwe było łatwe umieszczenie w nim rurki profilowej.

Narzędzie do ręcznego cięcia rur

Aby wykonać to oznaczenie właściwego kąta instrumentu, musisz mieć następujące dodatkowe narzędzie:

 1. Kątomierz;
 2. Skaler do metalu;
 3. Bułgarski;
 4. Tarcza do cięcia;
 5. Plik.
Narzędzie do cięcia rur pod kątem Jak prawidłowo przeciąć rurę pod kątem

Wykonanie narzędzia pomiarowego do cięcia rur nie jest trudne. W tym celu przyciąć odcinek o długości 20-30 cm od wykroju profilu, za pomocą kątomierza na dowolnym końcu segmentu zostanie zaznaczony kąt 45 stopni. Następnie wyciąć profil bułgarski. Wynikowy szablon musi zostać przetestowany pod kątem dokładności. W przypadku odchyleń należy przetworzyć urządzenie pomiarowe za pomocą pliku.

Znakowanie i cięcie rur o przekroju kołowym

W przypadku cięcia rur okrągłych pod kątem 45 stopni, narzędzie wykonane dla rur prostokątnych nie pasuje do siebie. Aby uzyskać dokładniejszy - opływowy rysunek linii cięcia pod kątem, zaleca się użycie wzoru papieru nawiniętego na element obrabiany.

Wzory opracowywane są we współczesnym świecie za pomocą programów komputerowych.

Linia cięcia zmienia się w zależności od kąta i średnicy rury określonej w programie. Typowe wzory można znaleźć w Internecie lub pamiętać o naszych pomalowanych władcach z ławki szkolnej.

Płot z fajki profilowej własnymi rękami: zdjęcie, wymiary, szkice

Jak wyciąć rurę pod kątem 45 stopni

Podczas instalacji rurociągu często konieczne jest przecięcie rury pod kątem. Kąt powinien być dokładnie taki, jaki jest wymagany do projektu. Jeżeli kąt nie jest wykonany prawidłowo, niemożliwe jest wykonanie dokładnie tych rozmiarów rurociągu, które miały zostać wykonane. Na przykład rura obraca się o 45 stopni podczas instalacji, dlatego konieczne jest wiedzieć, jak przeciąć rurę pod kątem 45 stopni. W tym celu będziemy potrzebować narzędzi do znakowania, bułgarskiego lub metalu do metalu.

Układ z kartką papieru

Jedną z najprostszych metod jest zaznaczenie rogu arkuszem papieru. Kwadratowy arkusz jest złożony ściśle po przekątnej. Weź rurę i zawiń ją złożonym arkuszem tak, aby krawędzie przekątnych były skierowane do siebie. Tak więc na mniejszej stronie arkusza mamy kąt 45 stopni. Wykonujemy dowolne narzędzie do znakowania i zaznaczamy miejsce przyszłego odcinka rury wzdłuż linii arkusza. Aby upewnić się, że znaczniki nie zostaną przypadkowo usunięte, możesz użyć wąskiej taśmy. Ta metoda znakowania jest odpowiednia dla długiej rury o dużej średnicy, a jej miejsce cięcia znajduje się gdzieś pośrodku.

Używanie pojemnika z wodą

Co jeśli mamy do czynienia z rurą o małej średnicy i przecinamy rurę pod kątem w pobliżu krawędzi? Na ratunek przyjdzie głęboki pojemnik z wodą. Przed rozpoczęciem pracy należy obliczyć kąt nachylenia i znak na pojemniku. Następnie wystarczy delikatnie opuścić krawędź rury do wody i przechylić ją do oznaczenia na pojemniku. Wyciągamy rurę, zaznaczamy linię kontaktu z wodą i odważnie przecinamy oznaczenia. Ta metoda jest dobra w przypadku oznaczania dużej liczby rur. Gotowy szablon z pojemnika z wodą przyspieszy proces naszej pracy.

Program komputerowy do pomocy

Chciałbym również rozważyć metodę znaczników przy użyciu programu komputerowego. Jest to raczej skomplikowana metoda dla tych, którzy nie są przyzwyczajeni do pracy z komputerem. Wymaga znajomości komputera, dostępności programów do skanowania i rysowania. Pracę rozpoczynamy od rysunku z zaznaczeniem rozmiaru koła i gradientu. Tworzymy tzw. Szablon wirtualny.

Następnie użyj drukarki, aby wydrukować obraz na arkuszu papieru. Im większa średnica rury, tym większa liczba arkuszy z oznaczeniami. Nożyczki wycinają wszystkie części rysunku i za pomocą taśmy klejącej, sklej je ze sobą. Gotowy szablon jest nakładany na rurę, a oznaczenia są wykonywane wzdłuż krawędzi papieru. Ta metoda znakowania jest uważana za jedną z najbardziej dokładnych. Jeśli nie masz takich programów na swoim komputerze, możesz korzystać z Internetu. W sieci możesz pobrać szablon znaczników. Musi być również wydrukowany na drukarce i przycięty. Zakończ zawijanie szablonu wokół rury i wykonaj oznaczenia.

Jeśli profil rury

Ale na przykład mamy rurę profilową, a nie okrągłą. Ręczne oznaczanie rury profilu może prowadzić do dużego błędu. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie sfabrykowany szablon z tego samego profilu o większej średnicy. Weź małą część rury profilu i użyj kątomierza, aby oznaczyć kąt 45 stopni. Odetnij znakowanie bułgarskiego i poleruj krawędzie, aby podczas pracy nie doznały szkód na zawieszce. Następnie wystarczy wstawić do szablonu profil o mniejszej średnicy, a po wykonaniu oznaczenia odciąć go.

Wideo

Dzięki temu filmowi dowiesz się, jak wyciąć rurę pod kątem 45 lub 90 stopni za pomocą programu komputerowego:

Cięcie rury profilowej za pomocą urządzenia do cięcia rury w czterdziestu pięciu stopniach:

Jak wyciąć rurę pod kątem 45 stopni z dużą dokładnością w domu

Podczas wykonywania prac przy instalacji sieci gazowej lub wodociągowej często zachodzi potrzeba zmiany kierunku linii, podczas gdy rurociąg jest odcinany, a następnie spawany pod żądanym kątem. Najczęściej kierunek zmienia się o 90 stopni, podczas gdy pojawia się pytanie - jak przeciąć rurę pod kątem 45 stopni, aby dokładnie połączyć złącza podczas spawania.

Aby poradzić sobie z problemem w narożnikach krawędzi cięcia w 45 lub 90 stopni, możesz znając odpowiednią wiedzę i techniki, które zaoszczędzą Ci nie tylko czas, ale także materiały podczas pracy. Przy innych obrotach, aby rozwiązać problem za pomocą linijki i arkusza papieru, jest to niemożliwe - dla pomocy konieczne jest wywołanie technik komputerowych.

Ryc. 1 Jak wyciąć rurę pod kątem 45 stopni

Cięcie przy 45 stopniach

Zazwyczaj, w celu obrócenia rury o 45 ° za pomocą złączek, łuków o kąt obrotu 45 stopni wykonanych z tego samego materiału, co się rur, jeśli rura stalowa, a obroty są zgrzewane ze stali. Istnieje łokcie elektryczne lub oddane na 45 stopni do rur HDPE (zauważ, że złączki zaciskowe praktycznie niemożliwe, aby znaleźć się z kąta obrotu w Rosji).

Ale jeśli nadal trzeba wyciąć okrągłe rury ze stali lub tworzyw sztucznych o różnych typach, to szablon będzie musiał przeciąć rurę pod kątem, którego kształt jest obliczany ręcznie lub maszynowo. Zadanie jest zasadniczo uproszczone, jeśli pod kątem czterdziestu pięciu stopni konieczne jest odcięcie profilu metalowego przekroju kwadratowego.

Do przycinania można użyć zwykłego arkusza papieru złożonego ukośnie, za pomocą którego oznaczysz powierzchnię do przyszłego cięcia. Stosując złożony papier, wykonaj następujące czynności:

 • prowadzić na prostej powierzchni profilu w miejscu, w którym powstaje cięcie, ściśle prostopadle do linii;
 • nałóż arkusz papieru po przekątnej na powierzchnię boczną ostrym końcem do linii, tak aby górna krawędź trójkąta papieru była na równi z górną powierzchnią metalowego profilu.

Ryc. 2 Własny szablon do cięcia rur pod kątem 45 stopni

 • linię ołówka po stronie arkusza pod kątem 45 stopni, po czym kąt papieru jest nakładany na drugą stronę i rysuj ołówkiem (lepiej użyć cienkiego markera).

Do cięcia można użyć szlifierki z metalową tarczą, najpierw rysując cienką linię wzdłuż oznaczenia, a następnie stopniowo ją pogłębiając, aż krawędzie zostaną całkowicie oddzielone.

Podczas pracy ze szlifierką należy brać pod uwagę następujące czynniki - z pełnym przebiegu przycinanie dysk może zostać uszkodzony wskutek ostrego kąta, co spowoduje jej uszkodzenie, a w przypadku braku ochrony na szlifierce nawet obrażeń. Dlatego pożądane jest, aby nie przycinać krawędzi rogów do końca, ale pozostawić wąski rowek, a następnie oderwać, polerując półkę później.

Tworzenie szablonu do cięcia metalu

Jeśli konieczne jest wycięcie dużej liczby rur, możliwe jest wykonanie szablonu z profilu metalowego o większej średnicy na arkuszu papieru w sposób opisany powyżej. Kąt nachylenia jest sprawdzany przez kątomierz lub kwadrat konstrukcyjny - w tym przypadku dwie krawędzie odciętych części szablonu są połączone.

Podczas pracy na wycinanym elemencie, szablon nakłada się i mocno wciska, znak nanoszony jest ostrymi zaostrzonymi liniami z konturem szablonu konturu. Część jest cięta na kilka przejść ze stopniowym pogłębianiem rowków.

Ryc. 3 Cięcie metalowego profilu za pomocą krzesła

Rura tnąca do własnych rur

Korzystanie z szablonu nie jest bardzo wygodne - musisz zrobić cięcie wzdłuż linii, trzymając bułgarię na wadze, co prowadzi do dużych błędów. Za pomocą spawarki można wykonać prosty stołek - prowadnice tarczy szlifierskiej, zapobiegając jej przesuwaniu.

Aby to zrobić, użyj uprzednio wykonanego szablonu, w bocznej części którego jest wywiercony otwór i dokręca się nakrętkę. W pracy, samodzielnie wykonane krzesło umieszcza się na profilu, w nakrętce wkręca śrubę i dociska urządzenie do powierzchni profilu. Bułgarski z tarczą do metalu wykonuje się cięcie, dociskając dysk lekko do bocznej powierzchni urządzenia. Oczywiste jest, że przy długotrwałej pracy brzegi stolca są stopniowo zużyte i chociaż proces zachodzi jednocześnie na wszystkich krawędziach, z czasem pojawią się pewne błędy. Dlatego urządzenie powinno być wykonane z twardego, odpornego na zużycie metalu, aby zwiększyć jego żywotność i uzyskać dokładniejszy instrument.

Rys. 4 Przykład cięcia pod kątem 90 stopni

Cięcie pod kątem 90 stopni

W celu równomiernego przecięcia okrągłej rury lub profilu metalowego o przekroju prostokątnym należy użyć arkusza zwykłego papieru. Okrywają obrabiany przedmiot w taki sposób, że krawędzie arkusza papieru pokrywają się, po czym jest on przymocowany do części za pomocą taśmy samoprzylepnej lub kleju. Burger jest trzymany blisko krawędzi arkusza papieru cienką linią, po czym jest stopniowo pogłębiony do całkowitego wycięcia.

Profil metalowy lub okrągłą rurę można przecinać za pomocą szablonu, z równomiernie naciętym elementem o dużej średnicy wewnętrznej.

Kołnierzowy krawat

W celu uzyskania odgałęzienia metalowej rury trójniki stosuje kołnierz wkładki z którego cięte Kołowa krawędź rura sąsiedztwie drugiej ściany pod kątem prostym. Aby zaimplementować metodę, wykonaj następujące czynności:

 • Przetnij krawędzie obrabianego przedmiotu pod kątem prostym w sposób opisany powyżej.
 • Na okrągłej powierzchni końcowej znacznik wyznacza cztery równoodległe punkty położone pod kątami 90 i 180 stopni względem siebie.
 • Wytwarzać wielkość pomiaru obwód uzyskać średnicę podzielone przez 3. W dwóch diametralnie przeciwnych punktach dala leżały otrzymuje się, po której punkty są połączone z dwoma innymi prowadzenia kreski gładki łuk.

Rys. 5 Przykład odcinka kołnierza rury

 • Przez oznaczenie bułgarski jest cięty i półokrągłe segmenty są oddzielane, po czym część jest gotowa do spawania. W przypadku niewielkich niedokładności w koniugacji można go zamknąć młotkiem, mocując do okrągłej powierzchni innego elementu.

Techniki cięcia rur pod kątem przekroju kołowego

Okrągłe rury o różnych średnicach są cięte pod pewnym kątem, gdy kierunek rurociągu, należy mieć na uwadze, że proste cięcie pod żądanym kątem, w odróżnieniu od prostokątnego przekroju nie doprowadzi do wąskich krawędziach połączeniowych. Dlatego stosuje się specjalne wzory, w których krawędź znakująca ma kształt krzywoliniowy, co umożliwia uzyskanie wysokiej gęstości połączenia.

Papier do rury

Jednym z popularnych sposobów na wykonanie rury o okrągłej powierzchni jest metoda, do której potrzebujesz narysowanego arkusza papieru, linijki i ołówka. Aby uzyskać wzór papieru, wykonaj następujące czynności:

 1. Narysuj na arkuszu papieru okrąg o średnicy ściętej rury, rozbij okrąg na 16 równych segmentów, za każdym razem dzieląc duże segmenty na dwa równe segmenty.

Ryc. 6 Jak wyciąć rurę pod kątem 45 stopni - kartkę papieru

 1. Zmierzone długości obwodowej przez pomnożenie średnicy przez liczbę Pi równą 3,14.Otkladyvayut tej wielkości po obu stronach osi równych obwodowych segmentów, z których każdy jest podzielony na osiem części equidimensional.
 2. Prowadzić z segmentów na prostej linii pionowej i poziomej od punktów umieszczonych na okręgu.
 3. Punkty przecięcia są połączone gładką linią, w wyniku czego na papierze zostaje wycięty wzór, który jest wycięty i przyklejony do powierzchni przeznaczonej do przecięcia. Do przycinania lepiej jest użyć krążka małego kalibru z dyskiem - powierzchnia będzie zakrzywiona, a przy użyciu dużego dysku zwiększy się błąd.

Używane narzędzia

Istnieje kilka sposobów na przecięcie rury, do tego celu służy narzędzie konstrukcyjne i przemysłowe do obróbki metalu. Ze wszystkich gatunków tylko bulgar pozwala uzyskać krzywoliniowe powierzchnie bez dalszej obróbki z najbliższym położeniem krawędzi.

Do indywidualnego użytku

Do cięcia rur stalowych w gospodarstwie domowym stosuje się następujące narzędzie:

Noże ręczne. Umożliwia odcięcie okrągłych detali z odbiorem o równym kącie cięcia, kosztem krawędzi tnących rolek. Istnieje kilka odmian tego rodzaju produktów, składających się z pojedynczych rolek lub serii zamocowanych na łańcuchu. W domu takie urządzenia są dość rzadkie i są bardziej odpowiednie do profesjonalnej pracy.

Bułgarski. Jest to uniwersalne narzędzie do cięcia dowolnych części metalowych pod różnymi kątami, do pracy wykorzystywane są specjalne metalowe dyski, które szybko zużywają się podczas pracy. Dzięki temu możliwe jest dokładne wycięcie zakrzywionej linii za pomocą dysku o małej średnicy.

Ryc. 7 Indywidualne narzędzie do cięcia rur

Palnik gazowy. Szybka i skuteczna metoda cięcia powierzchni metalowych za pomocą gorącego płomienia, wadami są stopione krawędzie, które komplikują dalsze spawanie. Palnik gazowy trudno jest przeciąć wyrób na papierowym szablonie, który się pali, a jeśli zostanie narysowana linia, wówczas nie będzie praktycznie widoczny w strumieniu płomienia.

Przecinarki elektryczne. Do pracy z rurociągami o małej średnicy można używać kompaktowych przecinarek elektrycznych, które zgodnie z zasadą działania przypominają bułgarski. Urządzenie nosi nazwę maszyny rolkowej, podczas pracy część jest montowana na ramie i obraca się na prowadnicach rolkowych, a jej górna część jest odcinana przez urządzenie elektryczne. Główną różnicą w przecinakach do rur jest metalowy dysk, który ma specjalne, długotrwałe natryskiwanie do cięcia metalu.

Do użytku przemysłowego

W przemyśle do transportu cieczy i gazów stosowane są rurociągi o dużej średnicy, więc maszyny do cięcia rur mają dużą masę i całkowite wymiary. Istnieją również nożyce do rur ręcznych o obrotowej i zaciskowej zasadzie działania. W pierwszym przypadku rolki tnące obracają się wzdłuż okrągłej powierzchni za pomocą uchwytu, w drugim wariancie cięcie odbywa się za pomocą łukowatych płytek, które stopniowo poruszają się podczas obrotu.

Ryc. 8 Przemysłowych przecinaków do rur

Jak wyciąć rurkę pod kątem 45 stopni o dużej średnicy

Wytnij duży produkt w środowisku domowym lepiej za pomocą dużej młynka lub palnika gazowego - ściany o dużych średnicach są zazwyczaj grube. Cięcie najlepiej wykonywać segmentami, pozostawiając wąskie przejścia, które są usuwane na końcu.

Jak wyciąć żeliwną rurę

Główna różnica między żeliwem a zwykłą stalą - wysoka kruchość i duża grubość ścianek, jego dokładne przycinanie należy wykonywać w następującej kolejności:

 • Kąt nachylenia jest rysowany przez szablon za pomocą rysika, dla

Podporą dla utworu jest drewniana tarcza lub deska.

 • Wykonaj małą płytką powierzchnię propyllicową na całym obwodzie.
 • Rowek jest następnie pogłębiony w kilku przejściach, aż dwie części zostaną całkowicie oddzielone.

Kilka wskazówek dotyczących cięcia rur

Czasami w gospodarstwie domowym wymagane jest cięcie w celu połączenia rurociągu pod różnymi kątami lub wzdłuż osi. Głównym narzędziem do wykonywania tych prac jest uniwersalny bułgarski i dyski metalowe.

Ryc. 9 Wzdłużne cięcie rur

Wykonanie przekroju podłużnego

Aby wykonać jakościowo gładkie cięcie wzdłużne, można użyć prostego urządzenia w postaci metalowego narożnika. Jest on bezpiecznie przymocowany do płaskiej powierzchni drewnianej za pomocą śrub i dociśnięty do niego ciężką rurą. Szlifierki kątowe tworzą podłużny przekrój rury, lekko opierając dysk na powierzchni naroża.

Narożnik można przymocować do rury za pomocą zacisków i wykonać cięcie wzdłuż górnej ściany narożnika w podobny sposób.

Pochyłe cięcie

Jeśli zmienisz kierunek rurociągu o kąt większy niż 90 stopni, ręczne sposoby tworzenia szablonów staną się zbyt skomplikowane. Specjalny program do obliczania i tworzenia wzorów na komputerze pod dowolnym kątem może przyjść z pomocą. Metoda jest dobra, ponieważ ma wysoką dokładność tworzenia szablonów papieru i jest łatwa do wdrożenia z drukarką.

Aby uzyskać wzór papieru, niezbędne dane dotyczące kątów zginania i średnicy rury są wprowadzane do programu, po czym uzyskuje się szablon wydrukowany na drukarce w pełnym rozmiarze. Pozostaje tylko ją pociąć, przykleić na odciętym elemencie i zaznaczyć kontur.

Dalsze cięcie odbywa się za pomocą standardowej szlifierki. Ważną zaletą szablonów maszynowych jest możliwość cięcia ich w nieograniczonych ilościach z taką samą dokładnością.

Ryc. 10 Przykładowy program obliczeniowy

Do jakościowego połączenia cylindrycznych elementów rurociągów wymagane jest ich dokładne przycinanie pod kątem 45 i 90 stopni. Aby wykonać te prace, stosowane są specjalne wzory, których kształt wygięć jest obliczany ręcznie lub zbudowany przez komputer. Są one wycinane na papierze i przyklejane na powierzchni rury, a następnie element jest wycinany wzdłuż konturów papieru przez niewielkiego bułgarskiego. W ten sposób możliwe jest uzyskanie precyzyjnego połączenia kątowego z maksymalnie przybliżonymi krawędziami.Następny Artykuł
Co jeśli jest toaleta? Możliwe przyczyny i rozwiązania