Kategoria Septics

Jak poprawnie określić wymiary rur

Jak prawidłowo łączyć rury z różnych materiałów, jeśli wyroby stalowe są oznaczone w calach, a plastik w milimetrach? Dlaczego podział milimetra o 25,4 prowadzi do wartości dalekich od normatywnych?

Jak zrobić pułapkę na tłuszcz?

Kolektor tłuszczowy jest filtrem, którego celem jest oddzielenie osadów tłuszczowych i olejów w drenach. Istnieją takie typy urządzeń: gospodarstwa domowe, które są instalowane pod zlewem; Przemysłowy, stosowany w przedsiębiorstwach.

Produkcja downspoutów

System rynnowy jest ważną częścią każdego budynku. Zawiera wiele różnych elementów połączonych ze sobą i zaprojektowanych do odprowadzania wody deszczowej i wody z samej struktury.

Zewnętrzne instalacje wodociągowe i odwadniające

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wszelkich obiektów budowlanych jest najbardziej niezbędnym wynalazkiem ludzkości.Zaopatrzenie w wodę może być scentralizowane z ogólnej rozgałęzionej sieci wodociągowej całego miasta lub dowolnej innej miejscowości, jak również lokalnej (lokalnej, autonomicznej) w przypadku braku centralnego systemu zaopatrzenia w wodę budynków w tym sektorze.

Zezwolenie na instalację szamba z SES, czy jest to konieczne?

Przed rozpoczęciem instalacji szamba na terenie, musisz uzyskać specjalne zezwolenie w Służbie Sanitarno-Epidemiologicznej (SES). Zgodnie z wymaganiami tej usługi, instalacja szamba powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w specjalnych dokumentach regulacyjnych.

Systemy oczyszczania ścieków (systemy septyczne)

Brak centralnego zaopatrzenia w wodę w naszych czasach nie stanowi przeszkody dla pełnego życia w prywatnym domu. Stworzenie własnego pełnowartościowego systemu zaopatrzenia w wodę nie stanowi poważnego problemu, ale warunkiem wstępnym jest stan ścieków.